Endermologie (5)

Categorie: Endermologie

Zie terugbetaling

Categorie: Endermologie

Er wordt gestart met 14 sessies, gespreid over 3 maanden.

  • De eerste 8 sessies verlopen meestal aan een ritme van 2 sessies /week. Na deze eerste maand wordt het effect zichtbaar.
  • De volgende 4 sessies kunnen verder gespreid worden : 1/ week.
  • De daarop volgende maand: 1 sessie/2 weken.

Dan kan er worden overgaan naar 1/ maand tot het gewenste effect bereikt wordt.
Daarna kan een onderhoudsbehandeling voorzien worden, volgens de noden van de patiënt.

Categorie: Endermologie

Het apparaat is ingesteld op 35 min. effectieve werktijd. De totale sessie neemt ongeveer 45 min. in beslag.

Categorie: Endermologie
  • 1 sessie kost 50 €.
  • 1 abonnement van 11 sessies kost 500 € .
  • Het endermologiepakje kost 20 € maar is in het abonnement inbegrepen, zoals ook het maken van een dossier.
Categorie: Endermologie
  • Als het om een therapeutische behandeling gaat die door een arts wordt voorgeschreven – zoals de behandeling van een verkleefd litteken – valt dit onder kinesitherapie en is terugbetaling voorzien.
  • Comfortbehandelingen zoals cellulitisbehandelingen worden niet terugbetaald.