Endermologie (5)

Categorie: Endermologie

Zie terugbetaling

Categorie: Endermologie

Er wordt gestart met 14 sessies, gespreid over 3 maanden.

 • De eerste 8 sessies verlopen meestal aan een ritme van 2 sessies /week. Na deze eerste maand wordt het effect zichtbaar.
 • De volgende 4 sessies kunnen verder gespreid worden : 1/ week.
 • De daarop volgende maand: 1 sessie/2 weken.

Dan kan er worden overgaan naar 1/ maand tot het gewenste effect bereikt wordt.
Daarna kan een onderhoudsbehandeling voorzien worden, volgens de noden van de patiënt.

Categorie: Endermologie

Het apparaat is ingesteld op 35 min. effectieve werktijd. De totale sessie neemt ongeveer 45 min. in beslag.

Categorie: Endermologie
 • 1 sessie kost 50 €.
 • 1 abonnement van 11 sessies kost 500 € .
 • Het endermologiepakje kost 20 € maar is in het abonnement inbegrepen, zoals ook het maken van een dossier.
Categorie: Endermologie
 • Als het om een therapeutische behandeling gaat die door een arts wordt voorgeschreven – zoals de behandeling van een verkleefd litteken – valt dit onder kinesitherapie en is terugbetaling voorzien.
 • Comfortbehandelingen zoals cellulitisbehandelingen worden niet terugbetaald.

Fitvit (Miha Bodytech) (4)

 • 1x per week is ok.
 • 2 x per week geeft sneller effect en is het maximaal toegelaten aantal.

30 min. waarvan 20 min. effectieve trainingtijd.
Deze training is even efficiënt als 1,5 uur fitnesstraining .
U verbruikt hierbij ongeveer 650 kcal.

kennismaking = 20 €.
Eerste abonnement = 350 €. (10 sessies, kennismaking en pak inbegrepen )
Vervolgabonnement = 300 €.
Vervolgabonnement zonder coach = 250 € .

Trainingspakje = 40 € maar kan ook voor 5 € geleend worden. (Inbegrepen in het abonnement)

 • Als het een therapeutische behandeling betreft die wordt voorgeschreven door een arts – zoals het versterken van de rug en buikspieren – valt dit onder kinesitherapie en is er terugbetaling voorzien.
 • Fitvit voor het verbeteren van de conditie bij mensen zonder klachten, wordt niet terugbetaald.

Huber LPG (4)

Categorie: Huber LPG
 • 1x per week is ok.
 • 2 x per week is nog beter.
Categorie: Huber LPG

De sessie op het toestel duurt 30 min.

Categorie: Huber LPG

kennismaking =20 €.
Abonnement met coach= 250 € .
Vervolgabonnement zonder coach = 200 €.

Bij aankoop van een abonnement wordt de kennismakingssessie terugbetaald

Categorie: Huber LPG
 • Als het om een therapeutische behandeling gaat die voorgeschreven wordt door een arts – zoals het versterken van de rug en buikspieren – valt dit onder kinesitherapie en is er terugbetaling voorzien.
 • Trainen met Huber met het oog op het verbeteren van de conditie bij mensen zonder klachten wordt niet terugbetaald.

Kinesitherapie (6)

Categorie: Kinesitherapie

Een aanvullende verzekering, zoals DKV, kan een bijkomende terugbetaling opleveren.

Categorie: Kinesitherapie

Zonder voorschrift van uw huisarts of specialist hebt u geen recht op terugbetaling.

Categorie: Kinesitherapie

Afhankelijk van de aandoening worden er 1 of meerdere reeksen van 9 zittingen voorgeschreven.

 • Bijvoorbeeld: postnatale kine = 9 zittingen.
 • Behandeling van “frozen schoulder” kan tot 60 zittingen oplopen.
Categorie: Kinesitherapie

Een standaardbehandeling duurt 30 min.

Categorie: Kinesitherapie

Bij een geconventioneerd kinesitherapeut bedraagt een standaarbehandeling in de praktijk 21,7 €.

Categorie: Kinesitherapie

Er wordt na afloop van een reeks betaald. De kinesitherapeut geeft dan een attest, samen met het voorschrift van de arts, aan de patiënt. Na afgifte van deze documenten aan uw mutualiteit krijgt u een tegemoetkoming teruggestort.

Ostheopathie (8)

Categorie: Ostheopathie

Nee, want osteopathie wordt als eerstelijnszorg beschouwd.

Categorie: Ostheopathie

Het is aangewezen om preventief eens per jaar een osteopaat te bezoeken. Bij klachten zijn gewoonlijk 1 tot 3 zittingen nodig met een tussentijd van 1 week tot een maand, afhankelijk van de klacht en de evolutie.

Categorie: Ostheopathie

Meestal tussen 45 en 60 min.

Categorie: Ostheopathie

Het tarief kan variëren, afhankelijk van het type patiënt en de duur van de behandeling.

 • vanaf 40 € voor een baby
 • tot 55 à 60 € voor een volwassene
Categorie: Ostheopathie
 • Mutualiteit
  Afhankelijk van uw mutualiteit en de manier waarop u verzekerd bent, is er een terugbetaling van 10 à 12 € voor 3 à 5 zittingen /jaar voorzien.
 • Aanvullende verzekering
  Afhankelijk van de manier waarop u verzekerd bent, betaalt uw aanvullende verzekering het verschil na tussenkomst van de mutualiteit.
Categorie: Ostheopathie

Rugpijn, nekpijn, gewrichtspijn, hoofdpijn en buikklachten.
Symptomen gelinkt aan menstruatie zoals zware benen en rugpijn.
Zwangerschapswens.
Huilbaby’s, baby’s die in de eerste weken een asymmetrisch gevormd hoofdje ontwikkelen.

Categorie: Ostheopathie
 • Is er een leeftijdsbeperking?
  • Nee
 • Zijn er contra-indicaties?
  • Osteopathie behoort tot de eerstelijnszorg. Uw therapeut is opgeleid om geen enkel risico te nemen en u door te verwijzen als dat nodig is.
Categorie: Ostheopathie
 • In het weekend en op feestdagen
  • Er bestaat een wachtdienst osteopathie: 078/480.484
 • In de week
  • Hoewel we ons uiterste best doen om patiënten met acute klachten zo snel mogelijk te helpen, is dat niet altijd meteen mogelijk. Uit zorg voor de kwaliteit voorzien wij immers minstens 45 min. per patiënt.
  • U kunt altijd op zoek gaan naar een collega die u sneller kan verder helpen via de website: www.professioneleosteopaten.be