Is er terugbetaling?

Categorie: Ostheopathie
  • Mutualiteit
    Afhankelijk van uw mutualiteit en de manier waarop u verzekerd bent, is er een terugbetaling van 10 à 12 € voor 3 à 5 zittingen /jaar voorzien.
  • Aanvullende verzekering
    Afhankelijk van de manier waarop u verzekerd bent, betaalt uw aanvullende verzekering het verschil na tussenkomst van de mutualiteit.