Is er terugbetaling?

Categorie: Kinesitherapie

Er wordt na afloop van een reeks betaald. De kinesitherapeut geeft dan een attest, samen met het voorschrift van de arts, aan de patiënt. Na afgifte van deze documenten aan uw mutualiteit krijgt u een tegemoetkoming teruggestort.