Uitnodiging! Invitation!

  • Berichtcategorie:News
  • Bericht reacties:0 reacties

Beste Dokter, Mevrouw, Mijnheer,

Op vrijdag 5 september wordt u vriendelijk uitgenodigd om een kijkje te komen nemen in onze vernieuwde

PRAKTIJK ZEVENBRONNEN.

Bij een glaasje tonen wij u graag wat wij zoal kunnen aanbieden.

Een ervaren team staat voor u klaar om in onderling overleg en samen met u te zorgen voor uw gezond- heid. Onze meerwaarde ligt in een multidisciplinaire, individuele en kwaliteitsvolle aanpak, In een uniek, groen en rustgevend kader. Wij luisteren naar u en uw lichaam. Wij pakken niet alleen uw fysieke klachten aan, maar begeleiden u naar een gezond en evenwichtig leven.

Daarom besteden wij ook aandacht aan uw voedingsgewoonten en intoleranties, stellen wij na grondige analyse een bewegingsprogramma op uw maat op, helpen wij u bij uw persoonlijke verzorging, versterken wij uw zelfbeeld.
Want fysieke klachten zijn niet zelden een signaal dat er iets goed fout loopt…

17.00 : Verwelkoming. Voorstelling van het team, presentatie van ons aanbod.

17.30 : “Kick off” en rondleiding.

18.00 – 20.30 : Doorlopend demonstraties van Huber, Endermologie, Fitvit (Miha bodytech), Aumscan

Wie wil, mag gebruik maken van ons verwarmd buitenzwembad (29°) en kleedruimten.

Met vriendelijke groeten van ons team:

Myriam Vleminckx en Ingrid Tomsin, osteopaten DO.
Laurence Van Steen en Bert Lasat, Masters in de kinesitherapie
Aline Verheyen, Naturopaat en nutritherapeut
Ine Debusscher, medische pedicuur en tevens thuisverpleegster.

map


Cher Docteur, Madame, Monsieur,

Vous êtes cordialement invités, le vendredi 5 septembre, à découvrir, après rénovation, notre

CABINET SEPTFONTAINES.

Un personnel expérimenté est tout prêt à prendre, en équipe, soin de votre santé.

Notre valeur ajoutée réside en une approche personnalisée, pluridisciplinaire et de qualité. Cela dans un cadre unique, vert et reposant.  Nous vous écoutons, vous et votre corps. Nous ne prenons pas uniquement en compte les plaintes physiques mais nous vous guidons vers une vie saine et équilibrée.

Ainsi nous accordons toute notre attention à vos habitudes alimentaires, intolérances et composons, après analyse approfondie, un programme d’exercices sur mesure.

Nous vous aidons grâce à une approche personnalisée, nous renforçons l’image positive que vous devez avoir de vous-même.

Parce que les symptômes physiques sont souvent le signal d’un disfonctionnement…

17h00 : Accueil. Présentation de l’équipe et exposé de nos propositions.
17h30 : Visite des lieux.
18h00 – 20h30 : Démonstrations en continu d’ Huber; d’ endermologie; de Fitvit (Miha bodytech); d’ Aumscan.

Celui qui le désire peut disposer de notre piscine chauffée (29°) et de nos vestiaires.

Avec les sentiments les plus dévoués de toute l’équipe :

Myriam Vleminckx et Ingrid Tomsin, ostéopathes DO
Laurence Van Steen et Bert Lasat, masters en kinésithérapie
Aline Verheyen, naturopathe et nutrithérapeute
Ine Debusscher, pédicure médicale et aussi infirmière à domicile.

map

Een reactie achterlaten