Weekdagen tussen 8 -18 uur - Boek uw afspraak


  Contact : 00-32-2/380.76.22 - info@praktijkzevenbronnen.be

Psychotherapie

Psychotherapie heeft veel gezichten.

Psychotherapie is weliswaar een bekend woord, maar toch bestaan er ook veel misverstanden
over. Zelfs mensen die een therapie achter de rug hebben, omschrijven meestal op zeer
uiteenlopende wijze wat ze ervaren en geleerd hebben, al naargelang de aard van het
probleem waarvoor ze hulp gezocht hebben. Het is niet verwonderlijk dat ze therapie gaan
definiëren vanuit de problematiek waaraan ze zelf hebben gewerkt.

De ene zegt: ‘Therapie heeft me verlost van mijn angsten’; de andere stelt: ‘In therapie hebben
mijn vrouw en ik allerlei misverstanden besproken, en nu kunnen we verder met veel minder
wrijvingen’. Weer een andere verklaart: ‘Therapie is de bevrijding van de ervaringen uit het
verleden waaraan ik nog teveel vastgeroest zat’. Iedereen zal dus zijn eigen definitie geven
van therapie, en wel in functie van wat het voor hen persoonlijk betekend heeft. Maar het
maakt wel duidelijk dat psychotherapie véél gezichten kan hebben, misschien wel evenveel
als er mensen zijn …

De therapeuten zelf maken het er ook niet gemakkelijker op. Ook zij hanteren veel
verschillende omschrijvingen, deels samenhangend met de therapeutische richting waarin ze
werden opgeleid, deels afhankelijk van de nadruk die ze leggen op sommige aspecten.

  Enkele voorbeelden:

 • therapie is het op gang brengen van verandering
 • therapie is gericht op het krijgen van inzicht
 • het doel van therapie is het aanleren van nieuw gedrag
 • therapie is: ‘Een gezonde weg vinden voor de levensenergie’
 • in therapie moeten mensen zichzelf vinden
 • therapie komt neer op het afleren van negatieve gewoonten

Voor de niet-ingewijde kan het dus niet anders dan moeilijk zijn om uit al deze verschillende
bepalingen de bedoeling van psychotherapie te snappen en een idee te krijgen van wat het
eigenlijk betekent om in therapie te gaan.

Psychotherapie is er, volgens mijn mening, op de eerste plaats op gericht om jezelf “terug te
vinden” en om verandering op gang te brengen.

De persoonsgerichte psychotherapie, mijn invalshoek, gaat uit van de unieke beleving van de
cliënt. We staren ons niet onmiddellijk blind op de oorzaken van de klachten maar tijdens de

gesprekssessies bekijken we samen wat er in je omgaat: ‘Hoe beleef je de klachten die je
ervaart?’, ‘Waar wil je heen?’, ‘Wat belemmert je om te zijn wie je bent en te doen wat je wil?’.

Werkwijze

Tijdens een eerste kennismakend gesprek (“intakegesprek”) zal de psycholoog samen met u bekijken
met welke klachten u worstelt. Met behulp van de informatie verkregen uit dit gesprek (misschien
aangevuld met psychodiagnostische testing), eventueel aangevuld met informatie van de huisarts,
zal samen met u bekeken worden wat de meest aangepaste vorm van hulpverlening kan zijn. Zal de
behandeling kort- of langdurend zijn, kan de psycholoog zelf deze behandeling/begeleiding opstarten
of is een doorverwijzing naar een andere hulpverleningsvorm noodzakelijk (CGG, CAW, collega
psycholoog, psychiater, enz.).

Hieronder vindt u een kort overzicht van problemen waarmee cliënten zich meestal bij een
psycholoog aanbieden:

 • Emotionele problemen, depressie, dwanggedachten;
 • Aanpassingsproblemen: werkgebonden, burn-out, levensfaseproblematiek “mid-life”
 • Verwerkingsmoeilijkheden: na relatiebreuk of ziekte, overlijden, ingrijpende
  gebeurtenissen/psychotrauma (overval, ongeval, aanranding,…);
 • Persoonlijkheidsproblemen: minderwaardigheid, perfectionisme, angst, onzekerheid, agressie,
  gebrek aan assertiviteit, schuldgevoelens…;
 • Gezins- en relatiemoeilijkheden (problemen binnen de relatie bv. overspel, problemen met de
  opvoeding van de kinderen, enz.);
 • Psychosomatische klachten (migraine, stress…);
 • Algemene levensvragen (coaching bij verandering van werk, twijfel bij keuzes in het leven, enz.)…
Boek uw afspraak